Het concept ‘de fout laten maken, daarna er op aanspreken’

Gepubliceerd op 12 november 2014 om 11:14

Het concept ‘de fout laten maken, daarna er op aanspreken’.

Ongewenst gedrag van een paard kun je op verschillende manieren proberen af te leren. Mensen zijn geneigd om de symptomen van het gedrag te bestrijden of ongewenst gedrag preventief te corrigeren.

Ongewenst gedrag van een paard kun je op verschillende manieren proberen af te leren. Mensen zijn geneigd om de symptomen van het gedrag te bestrijden of ongewenst gedrag preventief te corrigeren.

Symptoombestrijding leidt echter nooit tot een gedragsverandering omdat de oorzaak niet wordt behandeld. Bij symptoombestrijding wordt het gevolg van de oorzaak (het zichtbare gedrag) alleen maar onderdrukt. Hierdoor is er nooit sprake van een leermoment of een bewuste gedragsverandering bij het paard. Een heel duidelijk voorbeeld van symptoombestrijding zijn alle middelen die worden gebruikt bij paarden die 'stalgebreken' vertonen.

bozevinger-1.jpgOok preventief corrigeren van ongewenst gedrag leidt niet tot een leermoment of een bewuste gedragsverandering bij het paard. Het leidt slechts tot lichamelijke controle over het gedrag. De betreffende correctie
zal steeds opnieuw gegeven moet worden. Stopt men met de correcties geven, dan is het ongewenste gedrag direct weer aanwezig. 

 

Als voorbeeld een paard wat niet wil laden en steeds naast de trailer loopt. Je kunt dit gedrag voorkomen door de trailer naast een muur te zetten of de zijkant met een hek af te sluiten. Zo kan het paard niet naast de trailer lopen en heb je dus op dat moment lichamelijke controle over het ernaast lopen. Geestelijk heb je echter geen controle en het paard heeft op deze manier niks geleerd. De eerstvolgende keer dat het niet mogelijk is om de zijkant af te sluiten en het paard de mogelijkheid ziet om naast de trailer te lopen, zal hij opnieuw dit ongewenste gedrag laten zien.

Trailerladen.com doet niet aan symptoombestrijding en corrigeert ongewenst gedrag niet preventief. De methode maakt gebruik van het trainingsconcept:

'De fout laten maken, daarna pas erop aanspreken'.

 

De trailer wordt juist zo neergezet dat het paard de mogelijkheid heeft om er naast te lopen. Op deze manier wordt één van de symptomen (naast de trailer lopen) van het ongewenste gedrag (niet in de trailer willen lopen) niet onderdrukt. Steeds als het paard opnieuw gevraagd wordt te laden en het paard naast de trailer loopt, wordt het paard gecorrigeerd nadat het paard deze fout heeft gemaakt. Het paard wordt teruggestuurd recht voor de trailer.
Als de correctie steeds op de juiste wijze wordt uitgevoerd, ervaart het paard al snel dat het ongewenste gedrag niks oplevert en enkel leidt tot correcties. Gewenst gedrag daarentegen levert direct beloning op.
Zo leert het paard dat het niet meer naast de trailer moet lopen maar in de trailer. Doordat er een leermoment heeft plaatsgevonden en het paard bewust zijn gedrag verandert word het zelfs zijn eigen idee om in de te trailer te lopen in plaats van ernaast.

 

 

Geplaatst door Trailerladen.com


«   »