Voerbeloning deel 3

Gepubliceerd op 19 augustus 2015 om 20:58

In dit derde en laatste artikel over dit onderwerp wordt ingegaan 'Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren'.

In de eerste twee artikelen over dit onderwerp schreef Trailerladen.com al niet te willen oordelen over goed of fout, maar van mening te zijn dat gebruikmaken van voerbeloningen tijdens de omgang en training met je paard een keuze is en afhangt van:

  • Wat je uiteindelijke doel is met een paard
  • Op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan
  • Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren.

 

In het eerste artikel uit deze reeks werd ingegaan op wat Trailerladen.com bedoelt met 'wat je uiteindelijke doel is met een paard'. In het tweede artikel werd verder ingegaan 'op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan'.

In dit derde en laatste artikel over dit onderwerp wordt ingegaan 'Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren'.

 

De instructeurs van Trailerladen.com hebben ervaren dat als men praat over belonen (met of zonder voer) en leerprincipes, mensen al snel geneigd zijn om vanuit een erg theoretische achtergrond te praten over zaken als associërend of niet associërend leren, klassieke of operante conditionering en positieve of negatieve beloningen of correcties.

 

Om een goede balans te houden tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden en om te voorkomen dat mensen onbewust niet meer over hetzelfde praten, houdt Trailerladen.com zijn uitleg over leerprincipes bij het onderwerp belonen simpel en gericht op de praktijk.

 

Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat Trailerladen.com (ook in de eerste twee artikelen), als het gaat over belonen, vooral wil spreken van een vorm van motiveren. Een beloning motiveert en stimuleert zo bepaald gedrag.

In dit artikel gaat het dus enkel over een klein aspect binnen alle leerprincipes: Wel of geen voer gebruiken tijdens de motivatievorm belonen om gewenst gedrag te stimuleren?

 

Binnen de motivatievorm belonen zijn er verschillende manieren om mensen en dieren te belonen. Volgens Trailerladen.com is de grootste beloning hetgene wat de grootste behoefte bevredigd.

Als je effectief wilt belonen moet je dus aansluiten bij de behoefte van degene die je beloont.

 

Omdat gedomesticeerde dieren toch nog erg dicht bij hun oorspronkelijke natuur staan en erg instinctief denken en reageren, is de grootste behoefte overleven.

Om te kunnen overleven denkt een dier het eerste aan voedsel. Voedsel voor een roofdier is schaars en om aan voedsel te komen moet een roofdier op jacht. Als een roofdier niet op tijd jaagt of op tijd een prooi vangt, kan hij niet overleven.

Daarom is de primaire behoefte van een roofdier voedsel.

 

Voor een plantenetend prooidier is voedsel veel minder schaars dan voor een roofdier.

Om te kunnen overleven is voedsel nog steeds erg belangrijk voor een prooidier (en in het geval van een paard een vluchtdier), maar zorgen dat je niet gevangen en opgegeten wordt door een roofdier staat boven aan de behoeftelijst.

Daarom is de primaire behoefte van een prooidier veiligheid.

 

Bij mensen is de primaire behoefte al lang geen overleven meer.
Omdat mensen niet meer hoeven te jagen maar voedsel gewoon bij de supermarkt halen en omdat mensen bovenaan de voedselketen staan en geen natuurlijke vijanden meer hebben, heeft de primaire behoefte van overleven plaats gemaakt voor andere behoeften. Voor mensen zijn behoeften bijvoorbeeld aandacht, eigenwaarde, erbij horen, materiele zaken en financiële middelen.

 

Trailerladen.com maakt in de keuze voor de optimale beloningsvorm dus gebruik van het principe dat je aan moet sluiten bij de grootste behoefte van de ontvanger op dat moment.

 

Voedsel is dus wel vaak een grote behoefte van een paard en daardoor een motivator, maar veiligheid bieden is een belangrijkere behoefte van een paard en een sterkere motivator.

Uit ervaring weet Trailerladen.com ook dat als een paard erg gefocust is of erg sceptisch is (wat vaak voorkomt omdat het nou eenmaal een vluchtdier is) de behoefte van voedsel vaak verder op de achtergrond komt te liggen voor een paard. Een paard is dan niet bezig met de behoefte om te eten of hij is te gestrest of te bang om te eten.

 

Trailerladen.com is van mening dat als je paarden wilt motiveren door te belonen je het grootste leermoment en bewustwording van gewenst gedrag creëert door middel van belonen in de vorm van rust en veiligheid bieden.

 

Terugkomend op de drie factoren die een rol spelen bij de keuze om wel of geen gebruik te maken van voerbeloningen. Wij zijn van mening dat gebruikmaken van voerbeloningen tijdens omgang en training met paarden geen meerwaarde heeft bij het bereiken van de uiteindelijke doelen die wij voor ogen hebben met paarden. Het gebruik maken van voerbeloningen past niet in de relatievorm die wij willen hebben met paarden. Het gebruikmaken van voerbeloningen past niet bij de principes die wij gebruiken om paarden iets te leren tijdens de omgang en training.

Met behulp van deze drie artikelen heeft Trailerladen.com uitgebreid stilgestaan en duidelijk onderbouwd waarom er binnen de methode “Veilig & succesvol trailerladen” gekozen is om geen gebruik te maken van voerbeloningen.

 

Hopelijk is je kennis en visie door het lezen van deze artikelen verruimd en begrijp je dat de keuze afhangt van deze drie factoren. Je kunt dus niet oordelen over de keuze van een ander en je kunt de keuze niet labelen met goed of fout.

Maak voor jezelf een bewuste keuze of gebruikmaken van voerbeloningen past bij jouw eigen uiteindelijke doelen. Kies zelf welke vorm van relatie met je paard jij het prettigst vindt en of hier binnen ruimte is voor voerbeloningen. En kies zelf welke principes jij prettig vindt om je paard iets te leren tijdens omgang en training met je paard.

 

 

 

 


«   »