Voerbeloning deel 2

Gepubliceerd op 9 september 2015 om 20:25

In het eerste artikel over dit onderwerp schreef Trailerladen.com al niet te willen oordelen over goed of fout, maar van mening te zijn dat gebruik maken van voerbeloningen tijdens de omgang en training met je paard een keuze is en afhangt van:
-Wat je uiteindelijke doel is met een paard
-Op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan
- Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren
In het eerste artikel uit deze reeks werd ingegaan op wat Trailerladen.com bedoelt met 'wat je uiteindelijke doel is met een paard'. In dit tweede artikel wordt verder ingegaan 'op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan'.

In de omgang met paarden zie je verschillende vormen van relaties of verstandhoudingen tussen eigenaren en hun paarden.

Er zijn combinaties waarbij de eigenaar duidelijk de leider is en het paard de volger. Ook zijn er combinaties waarbij de eigenaar duidelijk de volger is en het paard de leider.

Er zijn combinaties waarbij de eigenaar een beginnend ruiter is en veel kan leren van zijn oudere meer ervaren paard. Ook zijn er combinaties waarbij de eigenaar een goede ervaren ruiter is waarvan een jong groen paard juist veel kan leren.

Sommige mensen hebben een paard om hem dingen te willen aanleren. Anderen willen graag als gelijkwaardige vriend met hun paard omgaan en weer anderen zetten paarden in als coaches om mensen nieuwe vaardigheden te leren of zich meer bewust te worden van zichzelf.

 

In het kiezen van een vorm van relatie en verstandhouding tussen jou en je paard speelt het wel of niet gebruikmaken van voer een hele belangrijke rol.

Een standaard praktijkvoorbeeld waarbij sommige eigenaren gebruikmaken van voer is om een paard te kunnen pakken uit de wei. Als een paard is geleerd dat degene bij het hek met het halster in de hand altijd een snoepje bij zich heeft, zullen de meeste paarden steeds gemotiveerd zijn om naar diegene toe te gaan om een lekker snoepje te ontvangen en op te eten.

Het komen en kunnen pakken van dit paard is in dit voorbeeld gebaseerd op een bepaalde vorm van relatie en verstandhouding. Uit vele, vele, vele praktijksituaties weten de instructeurs van Trailerladen.com dat als deze eigenaren hun lange gewoonte doorbreken en bijvoorbeeld drie dagen achter elkaar bij het paard komen zonder snoepje, het paard veel minder gemotiveerd is om te komen en in sommige gevallen zelfs geïrriteerd raakt omdat hij zijn snoepje niet krijgt of zelfs helemaal niet meer te vangen is.

Een standaard praktijkvoorbeeld waarbij eigenaren gebruikmaken van voer tijdens trailertraining is de strategie om het paard de trailer proberen in te lokken met voer. Hierbij wordt het paard naar voren gelokt door middel van voer en daar mee beloond als het paard een stapje dichter bij de trailer is gekomen. Hierbij zie je vaak dat paarden steeds tien stapjes naar voren lopen om zo tien keer voer te krijgen. Vervolgens lopen ze weer achteruit om opnieuw tien stapjes naar voren te lopen en weer tien keer gevoerd te worden. Ondertussen leert het paard niks en blijft de trainer zich opstellen als trouwe dienaar van het paard dat braaf het volgende snoepje geeft als het paard hierom vraagt.

Beide voorbeelden zijn strategieën die een prettige vorm van relatie en een juiste verstandhouding met je paard in de weg zitten.                                                                          

Maar let op! Vergeet niet het eerste artikel: Afhankelijk van wat je uiteindelijke doel is met je paard. Trailerladen.com veroordeelt deze strategieën dus niet en labelt ze niet met goed of fout.

Echter, om de doelen te kunnen bereiken welke de instructeurs van Trailerladen.com graag willen bereiken met paarden, kiezen zij er voor om een relatie met een paard aan te gaan waarbij ze een partner voor het paard zijn in de vorm van een 'opvoeder', een 'ontwikkelaar' zoals een ouder voor zijn kind of een docent voor zijn studenten. In deze relatievorm en verstandhouding wordt er bewust voor gekozen om gewenst gedrag wat het paard uit zichzelf laat zien niet te belonen met voer of het paard niet te motiveren tot bepaald gedrag met voer.

In een prettige vorm van relatie en een juiste verstandhouding tussen twee partijen hoeven beide elkaar niet te belonen met voer of elkaar om te kopen of uit te lokken tot bepaald gedrag met voer. Hierin zijn twee partijen gemotiveerd tot bepaald gedrag op basis van wederzijds begrip voor elkaar en inzicht in elkaar op basis van vertrouwen en respect.

 


«   »