Blog

 

Middels het Blog van Trailerladen.com houden we je graag op de hoogte van alle nieuwtjes, aanbiedingen en leerzame & interessante filmpjes.

Veel lees, kijk en luisterplezier!

 

Janneke

 

 

De methode van Trailerladen.com maakt gebruik van het trainingsconcept 'naderen en terugtrekken'. Bij een vluchtdier is de grens tussen nieuwsgierig zijn of bang zijn erg klein. Als een paard geconfronteerd wordt met een nieuw object zoals bijvoorbeeld een trailer kan het paard hier verschillend op reageren:

De methode van Trailerladen.com maakt gebruik van het trainingsconcept 'naderen en terugtrekken'. Bij een vluchtdier is de grens tussen nieuwsgierig zijn of bang zijn erg klein. Als een paard geconfronteerd wordt met een nieuw object zoals bijvoorbeeld een trailer kan het paard hier verschillend op reageren:

 1. Het paard is zeker en gaat de trailer uit nieuwsgierigheid steeds meer naderen.
 2. Het paard is onzeker en gaat zich uit angst steeds verder terugtrekken van de trailer.


Het concept 'naderen en terugtrekken' is een manier die paarden van nature gebruiken om hun angst te overwinnen en zichzelf ervan te overtuigen dat ze niet onzeker hoeven zijn, of om te proberen iets te begrijpen. Het gaat hier om naderen en terug kunnen trekken van druk.

Druk in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om de druk van een object in de vorm van angst of de druk van een hoeveelheid prikkels. Het kan ook de druk zijn van een prestatie die verwacht wordt of de letterlijke hoeveelheid druk van een hulp die de trainer of de ruiter geeft.

 

Voorbeeld:            

Naast het weiland van een paard staat plots een nieuw object zoals bijvoorbeeld opgestapeld hooi of een geparkeerde tractor. Het paard wordt 's ochtends in de wei gezet en hiermee geconfronteerd.

 • Als het paard zeker is over het object zal hij gewoon komen op alle plekken in het weiland.
 • Is het paard erg onzeker over het object dan zal hij net zo ver of zolang vluchten tot hij zich zekerder voelt.
 • Is het paard een beetje onzeker dan zal hij de plekken in de wei dichtbij het object vermijden.

In dit voorbeeld echter is het probleem van het paard niet opgelost met enkel vluchten of vermijden. In dit geval moet het paard langs het object om bij de drinkplek te komen. Om te kunnen drinken moet het paard dus zien om te gaan met het object waar hij angstig voor is. In dit geval kan het paard gebruik maken van naderen en terugtrekken. Het paard zal in eerste instantie het object een stukje verder naderen dan dat het eigenlijk durft maar zal zich dan snel weer terugtrekken tot een afstand waar hij zich zeker voelt. Het paard zal dit een aantal keer herhalen.

Stukje voor stukje gaat het paard de afstand tot waar hij durft te naderen verleggen maar durft dat alleen als het tussendoor de mogelijkheid heeft om zich terug te trekken. Door te naderen en terug te trekken vergroot het paard het gebied waarin hij zich veilig voelt en overtuigd hij zichzelf dat het object niet gevaarlijk is. Is het paard voldoende overtuigd dan zal hij langs het object en naar de drinkplek durven lopen.


Tijdens de (trailer)training kunnen wij effectief gebruik maken van dit concept door het bewust, op het juiste moment en de juiste manier toe te passen.

Zo kun je je paard over zijn onzekerheid voor de trailer helpen om sneller te begrijpen wat wij van hem verwachten tijdens het trailerladen.

Het paard is je erg dankbaar als je angst hebt weten om te zetten in nieuwsgierigheid en onzekerheid in zekerheid.

Lees meer »

In het artikel: 'Waarom het geruststellen van een paard wat niet in de trailer durft niet werkt', is uitgelegd dat je een paard wat angst heeft om in de trailer te gaan niet verbaal gerust moet stellen. Dit omdat een paard hier niet rustiger van wordt maar juist alerter. Daarnaast leg je op deze manier negatieve 'lading' op de trailer en voor het paard creëer je de verkeerde associatie met de trailer. Namelijk die van alert zijn voor gevaar. 'Zie ik een trailer, dan moet ik alert zijn voor gevaar'. Hoe help je een paard wel over angst voor het trailerladen heen?

Als eerste moet je begrijpen dat angst voor het trailerladen, opgesloten worden in een trailer en vervoerd worden met een trailer, in bijna alle gevallen onterechte angsten zijn.

(Zie voor uitgebreide uitleg over terechte en onterechte angsten ook het artikel: Waarom het geruststellen van een paard wat niet in de trailer durft niet werkt.)

Het paard reageert vanuit een natuurlijk instinct en begrijpt nog niet dat er eigenlijk geen reden is om angstig te zijn. Het paard weet nog niet dat deze dingen geen pijn doen, niet gevaarlijk zijn en dat je het gewoon iedere keer weer overleefd.

 

Paarden over onterechte angsten heen helpen doe je door het paard zelf te laten ervaren dat iets niet gevaarlijk is. Dit doe je door het paard juist te confronteren met hetgeen waar hij bang voor is in plaats van het paard er voor gerust te stellen of hem er voor te laten vluchten.
Net zolang tot dat het paard voldoende keren heeft ervaren dat het niet gevaarlijk is en hierdoor zelf heeft ingezien dat de angst onterecht was. Dat het slechts een misverstand was.
Op deze manier wordt de angst minder, gaat de angst weg en is er geen associatie van 'alert zijn voor gevaar' meer.

 

Om een paard op de juiste manier te kunnen confronteren met een onterechte angst zijn twee dingen essentieel.

 1. Emotioneel neutraal zijn.
 2. Voldoende fysieke controle hebben over het paard.

 

Het is belangrijk dat je emotioneel neutraal kan blijven wanneer het paard je d.m.v. angstig gedrag wil waarschuwen voor gevaar. Blijf je niet neutraal maar geef je op de verkeerde manier aandacht aan dit angstige gedrag (door verbaal gerust te stellen of gefrustreerd te gaan dwingen) dan speel jij in op het gedrag van het paard en neemt dit gedrag alleen maar toe. Blijf je emotioneel neutraal ,geef je geen aandacht aan dit angstige gedrag en blijf je rustig en geduldig bezig met het geven van je aanwijzingen aan het paard, dan neemt het angstige gedrag niet toe en zal het paard eerder inspelen op jou en je rustige zekere uitstraling en jouw gedrag eerder overnemen.

Daarnaast moet je voldoende fysieke controle hebben over het paard om het te kunnen confronteren met zijn onterechte angst. Je fysieke controle moet zo goed zijn dat je er mee kan voorkomen dat het paard kan vluchten.

Een paard wat kan vluchten van een onterechte angst wordt niet geconfronteerd met zijn angst.

Zolang het paard kan blijven vluchten is er geen confrontatie en blijft het paard er van overtuigd dat er gevaar was. 'Omdat ik op het juiste moment en ver genoeg ben gevlucht heb ik het gevaar weer kunnen ontlopen'. Als een paard niet geconfronteerd wordt blijft hij altijd de strategie 'vluchten' gebruiken en ervaart en leert hij nooit dat het gaat om een onterechte angst, een misverstand en zal hij niet over zijn angst heen komen.

 

Als een paard zich bevindt op een bepaalde plek en hij eigenlijk wil vluchten van deze plek omdat hij denkt dat er gevaar is, moet je lichamelijke controle zo goed zijn dat je het paard toch op die plek kan houden. Terwijl het paard op deze plek blijft, ervaart het dat het een misverstand was en dat ondanks dat hij niet is gevlucht er geen gevaar was. Tijdens de confrontatie heeft het paard geen pijn gehad, is het paard 'niet opgegeten' en heeft hij de confrontatie gewoon overleefd.

 

Als het meerdere malen achter elkaar lukt om het paard te confronteren en niet te laten vluchten, gaat hij ervaren en inzien dat de angst om pijn te krijgen, opgegeten te worden en hij niet te overleven niet terecht was.

 

Met de methode van trailerladen.com kun je leren om zoveel fysieke controle te krijgen over het paard dat je het paard ondanks dat hij angstig is en liever vlucht toch in de trailer kan laden. In het geval van trailerladen vlucht een paard d.m.v. stilstaan, achteruit lopen of ernaast lopen.

Als het je lukt om dit een aantal keer kort achter elkaar te herhalen, je hierbij emotioneel neutraal blijft en je hierbij op de juiste manier gebruik maakt van 'naderen en terugtrekken' ,dan ervaart en gaat het paard inzien dat in een trailer lopen niet gevaarlijk is, heb je het misverstand weggenomen en help je het paard over zijn angst heen.

Wil jij je trailerlaadprobleem laten analyseren door ons? Bel of laat je bellen!

 

Lees meer »

Waarom het 'geruststellen' van een paard wat niet in de trailer durft niet werkt. Een paard is van nature een prooidier en erg alert en sceptisch over zijn omgeving. Hierdoor is een paard vaker en sneller angstig dan een gemiddeld mens of een gemiddelde hond. Eén van de meest voorkomende oorzaken dat een paard niet in de trailer wil is angst.

Angsten zou je onder kunnen verdelen in 2 soorten:

 1. Een terechte angst
 2. Een onterechte angst

 

Ieder mens heeft ooit geleerd dat het tijdens onweer kan bliksemen en dat het gevaarlijk is als je geraakt wordt door de bliksem.

De angst om geraakt te worden door bliksem tijdens een onweersbui terwijl je in een open veld staat is terecht. De angst om geraakt te worden door bliksem tijdens een onweersbui terwijl je binnen zit en er naast je huis een bliksemafleider staat is onterecht.

 

Ieder paard weet instinctief dat het een prooidier is en gevangen, gedood en opgegeten kan worden door een roofdier.
De angst van een zebra om gevangen, gedood en opgegeten te worden door een kudde leeuwen op de savanne in Afrika is terecht.

De angst van een paard om gevangen, gedood en opgegeten te worden door een kudde leeuwen in de wei van een gemiddelde pensionstal in Nederland is onterecht.

 

Een mens associeert onweer met bliksem die je kan raken en kan daardoor bij onweer snel angstig worden.

Een paard associeert geritsel in de struiken met roofdieren die je kunnen vangen en kan daardoor bij geritsel in de struiken snel angstig worden.

 

Een kind wat binnen zit en bang is tijdens een onweersbui kun je geruststellend toespreken door 'doe maar rustig, je hoeft niet bang te zijn'. Vervolgens kun je proberen de angst weg te nemen door inzicht te geven en uit te leggen dat die bliksem je binnen in huis nauwelijks tot niet kan raken en er naast het huis een bliksemafleider staat welke bliksem opvangt en veilig afvoert naar de grond.

 

Een kind (mens) kalmeert van een rustige stem.

Een mens begrijpt gesproken taal en kan redeneren.

Hierdoor begrijpt een mens verbale uitleg en gaat in zien dat een bepaalde angst onterecht is.

 

Om een mens over een onterechte angst heen te helpen is geruststellen de meest effectieve manier!

 

Een paard kalmeert niet van een geruststellende stem.

Een paard begrijpt geen gesproken taal en kan niet redeneren.

Hierdoor begrijpt een paard verbale uitleg niet en gaat niet inzien dat een bepaalde angst onterecht is.

Om een paard over een onterechte angst heen te helpen is geruststellen geen effectieve manier!

 

Omdat geruststellen bij angstige mensen het meest effectieve is, zit dit diep in onze reflexen en doen we bij paarden die angstig zijn tijdens het trailerladen hetzelfde.

Echter is het een misverstand dat paarden geruststellen voor een onterechte angst effectief is.

Van het paard geruststellend toespreken tijdens de trailertraining (bijvoorbeeld met `ho maar ho maar) wordt hij niet rustiger maar juist alerter. Je geeft aandacht aan het angstige gedrag en daarmee leg je onbedoeld de verkeerde 'lading' op de trailer.

In zo´n geval kan het paard denken:
'zie je wel, die trailer is inderdaad iets om voor op te passen. Goed dat ik mijn eigenaar er met mijn angstige gedrag op heb gewezen. Hij gaat in op mijn waarschuwingen, dus er zal inderdaad wel iets gevaarlijk zijn aan die trailer'.
Hierdoor blijft het paard extra alert en angstig tijdens het trailerladen terwijl angst voor een trailer eigenlijk onterecht is.

Als in deze situatie de eigenaar ook nog eens niet voldoende lichamelijke controle heeft over het paard, kan het paard naast angstig gedrag ook vluchtgedrag gaan vertonen. In de praktijk zie je nog vaak gebeuren dat eigenaren dan nog meer verbaal gerust gaan stellen. Het paard wordt weer met taal toegesproken. Waarschijnlijk met het idee dat het paard dit begrijpt. Maar hier reageert de eigenaar met menselijke reflexen en denkt instinctief dat deze manier van reageren effectief is.

Wanneer het paard naar zijn idee genoeg gevlucht heeft en stopt met vluchtgedrag vertonen wordt het vaak ook nog beloont. De eigenaar heeft de bedoeling het paard te belonen voor het stoppen met vluchten.

Het paard kan in deze situatie echter denken:
'Ah, ik word beloond voor mijn alertheid en mijn vluchtgedrag. Volgende keer als ik geconfronteerd word met een trailer word ik dus beloond als ik weer hetzelfde gedrag vertoon'.
Op deze manier blijft de onterechte angst en het verkeerde gedrag tijdens trailerladen bestaan of neemt zelfs toe.

Daarom het advies van trailerladen.com:
Stel je paard niet verbaal gerust als hij angst heeft voor de trailer!

Lees meer »

Is een paard belonen met voer tijdens de omgang en training nu wel of niet goed om te doen? Er bestaan veel omgangsvormen en trainingsmethodes gebaseerd op het gebruikmaken van of het belonen met voer, terwijl andere trainingsmethodes het belonen met voer juist afkeuren.

Is een paard belonen met voer tijdens de omgang en training nu wel of niet goed om te doen?

Er bestaan veel omgangsvormen en trainingsmethodes gebaseerd op het gebruikmaken van of het belonen met voer, terwijl andere trainingsmethodes het belonen met voer juist afkeuren.

 

Trailerladen.com wil niet oordelen over goed of fout maar is van mening dat gebruikmaken van voer tijdens de omgang en training met je paard een keuze is.

 

Het juiste antwoord op de vraag of het nu goed of fout is en of je er voor kiest om wel of niet gebruik te maken van voer hangt af van:

-Wat je uiteindelijke doel met je paard is

-Op basis van welke vorm van relatie je met je paard om wilt gaan.

-Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren.

 

Uiteraard hebben deze drie factoren invloed op elkaar en zijn ze als een puzzel in elkaar te leggen.

In dit eerste artikel willen we je alvast inzicht geven over wat Trailerladen.com bedoelt met 'wat je doel is met je paard' en hoe gebruikmaken van voer een rol kan spelen bij deze verschillende gebruiksdoelen.

 

Er zijn eigenaren die vooral genieten van het verzorgen van en het kijken naar paarden.

Ook zijn er eigenaren die vooral genieten van lekker ontspannen buiten rijden of simpele overgangen en wendingen in een rijbak.

Daarnaast zijn er eigenaren die vooral genieten wanneer ze bepaalde resultaten halen en bepaalde prestaties kunnen leveren met hun paard.

 

Naast de manier hoe een eigenaar vorm geeft aan zijn hobby met paarden, is ook het doel en de omgangsvorm van bijvoorbeeld een pensionhouder, een manegehouder of een professionele wedstrijdruiter met paarden verschillend.

 

Er zijn veel pensionhouders die hun paarden twee (of meerdere keren) per dag voeren, stallen mesten en paarden van en naar stallen, weilanden of paddocks brengen. Hierbij komen geen hele intensieve omgang en geen ingewikkelde doelen kijken.

 

Een gemiddelde manegehouder heeft al een intensievere omgang met zijn paarden en uitgebreidere doelen. Behalve dat deze paarden gevoerd en uit stallen, weilanden en paddocks gehaald moeten worden, wordt er van deze paarden van alles verwacht op de poetsplaats en tijdens de lessen in de bak of op buitenrit.

 

Een professionele wedstrijdruiter heeft een hele intensieve omgang met 1 (of meerdere) individuele paarden. De doelen met het paard op gebied van lichamelijke en geestelijke controle en mogelijkheden zijn erg uitgebreid.

 

Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij een pensionhouder aan het eind van de dag 20 paarden uit de wei wil hebben en in de stal.

Vaak zie je dat hij de paarden heeft geleerd dat als het hek van de wei aan het einde van de dag open gaat er lekkere brokken in de stal van ieder paard liggen.

Hierdoor komen de paarden allemaal snel naar het hek gerend en gaan ze keurig naar ieder hun eigen stal. De brokken die klaarliggen in de stal zou je in dit geval kunnen zien als 'beloning' of motivatie om uit de wei te komen en in de stal te lopen.

Deze omgangsvorm is voor een pensionhouder veel effectiever dan alle 20 paarden één voor één met een halster en touw uit de wei halen en naar de stal brengen.

Voor een pensionhouder met het doel '20 paarden zo snel mogelijk uit de wei en in de stal krijgen', is dit een erg effectieve manier van gebruikmaken van voer in de omgang met paarden.

Sterker nog: iemand die deze pensionhouder vertelt dat gebruik maken van voer

(in dit geval een paard lokken met voer) fout is, zal niet begrepen worden door de pensionhouder.

 

Op een manege waar een ruiter één lespaard uit de wei moet halen tussen 20 andere paarden is deze omgangsvorm niet effectief. Deze ruiter wil namelijk niet dat als hij schudt met wat brokken bij het hek alle 20 paarden naar het hek komen. Dan wordt het erg moeilijk om in de drukte het ene paard te pakken of anders wel om het ene paard mee te nemen door het hek zonder dat er andere paarden door het hek gaan.

Echter bij de omgang op bijvoorbeeld de poetsplaats kan deze ruiter er voor kiezen om goed gedrag te 'belonen' of het paard te motiveren tot bepaald gedrag met gebruik van voer. De ruiter en het betreffende paard zijn bijvoorbeeld gewend dat als het tijd is om de hoeven uit te krabben, het paard keurig een been optilt als het daarna een brokje krijgt. Voor een manegeruiter met het doel: één keer in de week op een paard rijles krijgen waarbij ik van tevoren de hoeven uitgekrabd moet hebben, is dit een erg effectieve manier van gebruikmaken van voer in de omgang met paarden.

Sterker nog: iemand die deze manege ruiter vertelt dat gebruik maken van voer

(in dit geval bepaald gedrag uitlokken met voer) fout is, zal niet altijd begrepen worden door de manegeruiter.

 

En dan een professionele springruiter die wekelijks zijn paard uitbrengt op wedstrijden waarbij een paard hindernissen springt van 1,50m.

Deze ruiter heeft hele intensieve omgang en voor het paard ingewikkelde en moeilijke doelen. Dit paard moet wekelijks in een trailer laden en verre afstanden vervoerd worden. Een parcours afleggen met hindernissen van 1,50 hoog is een topprestatie. Stel dat dit paard voor het eerst naar wedstrijden moet maar erg bang is om in een trailer geladen te worden en vervoerd te worden. Of dat dit paard tijdens zijn training 1m hoog springen nog leuk vond, 1,30m hem erg veel moeite kostte en 1,50m echt heel erg zwaar vindt.

Als deze ruiter goed of gewenst gedrag zou willen belonen met voer, moet hij wel eerst voor elkaar zien te krijgen dat het paard het gedrag laat zien. (In de trailer laden en 1,50m hoog springen). Voor deze ingewikkelde doelen is gebruikmaken van voer niet effectief. Deze ruiter weet dat hij het paard uit de wei kan lokken met voer en bepaald gedrag uit kan lokken met voer. Hij weet ook dat een paard over zijn trailer angst heen helpen of motiveren om 1,50m te willen springen meer komt kijken dan alleen maar 'belonen' met voer.

Deze ruiter zal iemand die een angstig paard in de trailer probeert te lokken of een paard over een hindernis van 1,50m probeert te lokken met voer niet begrijpen.

 

 

 

Lees meer »

Om goed te kunnen trainen heb je een trainingshalster, een trainingslijn en een trainingsstick nodig. Met het juiste halster om het hoofd van het paard kun je effectief communiceren.

Het touw waarvan het halster is gemaakt moet van een bepaalde dikte zijn. Het halster moet er namelijk voor zorgen dat als het paard druk voelt aan het hoofd, hij de druk zo snel mogelijk wil opheffen door te wijken voor de druk. Met de juiste dikte leert het paard het snelst de druk op te heffen door ‘na te geven’. Is het touw te dun dan wekt de druk irritatie op bij het paard en dus onnodig verzet. Een te dik touw leert het paard juist steeds meer tegendruk te geven in plaats van na te geven.

Een stalhalster bijvoorbeeld is te dik om effectief te communiceren.

Daarom is deze alleen bedoeld om een paard aan vast te zetten (bijvoorbeeld op de poetsplaats of in de trailer) of een paard aan mee te nemen van A naar B (bijvoorbeeld van de stal naar de wei).

Als je traint met een stalhalster leer je een paard eerder en meer tegen druk in te gaan.

Daarnaast moet het halster ‘goede timing’ hebben.

Goede timing heeft een halster dat langzaam sluit wanneer er druk op uit wordt geoefend en snel opent wanneer de druk wordt opgeheven.

Slechte timing heeft een halster dat snel sluit en langzaam opent.

Als laatste moet het halster de juiste maat hebben zodat het op de juiste manier om het paardenhoofd zit.

Het belangrijkste hierbij is dat het halster niet te laag om het hoofd zit en dat er niet te veel ruimte zit tussen de kin en de knoop waar de trainingslijn aan is bevestigd, ongeveer 2 centimeter.

Als er meer ruimte tussen zit gaat dit ten kosten van de timing en de duidelijke inwerking van het halster.

 

Naast het juiste halster is de juiste trainingslijn net zo belangrijk om effectief te kunnen communiceren.

Ook het touw waarvan de trainingslijn is gemaakt moet van een bepaalde dikte zijn. Het moet goed in de hand liggen en een bepaald gewicht hebben.

Met het juiste gewicht heeft ook de trainingslijn goede timing. Een te lichte en te dunne lijn brengt niet direct een boog in de lijn zodra het paard nageeft. Een te dikke en te zware lijn oefent te veel druk uit op het halster en is lastiger te hanteren.

Daarnaast moet de lijn een bepaalde lengte hebben. Met de lijn wordt namelijk niet alleen druk uitgeoefend en opgeheven op het halster.

De lijn wordt ook gebruikt als verlenging van de armen van de trainer wanneer deze meer lichaamsbeweging wil laten zien of het paard wil aanraken met de lijn. Met een te korte lijn lukt dit niet voldoende.

Met een te lange lijn kom je al gauw in de knoop te zitten.

Ook moet je lijn langer zijn dan bijvoorbeeld een halstertouw zodat je geen lengte te kort komt als het paard naast de trailer loopt, naar achteren loopt of steigert.

De ideale lengte voor trailertraining is 3,6 m.

Als laatste is het materiaal belangrijk. Een te stug touw blijft vaak overal achter hangen en kan branden als het door je hand glijdt.

 

Bij deeloefening vier (Afsluiten) wordt in eerste instantie de stick gebruikt als stang om af te sluiten. Er wordt niet meteen geoefend met de stang. Deze is namelijk nogal zwaar om te hanteren. Wanneer het paard nog probeert de stang weg te duwen of uit de trailer loopt, kan deze een onveilige situaties creëren voor zowel het paard als degene die de stang vastheeft. De trainingsstick is veel lichter om te hanteren en makkelijker en direct weg te nemen als er een onveilige situatie dreigt te ontstaan.

Zodra het paard oefening 4 voldoende beheerst met gebruik van de stick als stang, is het paard voldoende gehoorzaam en kan de echte stang gebruikt gaan worden.

 

Bij de vijfde deeloefening maakt Trailerladen.com in eerste instantie enkel gebruik van ‘constante druk en ontspanning’ op het hoofd met behulp van het trainingshalster en ‘ritmische druk en ontspanning’ op de schouder met behulp van de trainingslijn.
Dit is meestal voldoende om een paard de vijf deeloefeningen te leren.
In sommige trainingen is het nodig om de schoudercontrole uit te breiden en te verfijnen of is ritmische druk op de achterhand nodig.

In deze situatie maakt Trailerladen.com gebruik van een trainingsstick.
De trainingsstick moet niet te flexibel zijn en niet te veel kunnen buigen. Zodat je er mee kunt tikken, duwen en aaien. Hij moet de juiste lengte hebben zodat je kunt reiken tot de achterhand (1,2 m).

De stick moet niet te zwaar zijn zodat hij licht in de hand is en het niet te veel moeite kost om hem te hanteren.

Om nog verder achter het paard te kunnen drijven of aan te kunnen raken, kan aan het uiteinde een ‘string’ bevestigd worden. (Dun touwtje van 1.4m.)

 

Al deze materialen kunnen direct bij de instructeur op locatie gekocht worden of besteld worden via de webshop.

Lees meer »

In het eerste artikel over dit onderwerp schreef Trailerladen.com al niet te willen oordelen over goed of fout, maar van mening te zijn dat gebruik maken van voerbeloningen tijdens de omgang en training met je paard een keuze is en afhangt van: -Wat je uiteindelijke doel is met een paard -Op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan - Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren In het eerste artikel uit deze reeks werd ingegaan op wat Trailerladen.com bedoelt met 'wat je uiteindelijke doel is met een paard'. In dit tweede artikel wordt verder ingegaan 'op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan'.

In de omgang met paarden zie je verschillende vormen van relaties of verstandhoudingen tussen eigenaren en hun paarden.

Er zijn combinaties waarbij de eigenaar duidelijk de leider is en het paard de volger. Ook zijn er combinaties waarbij de eigenaar duidelijk de volger is en het paard de leider.

Er zijn combinaties waarbij de eigenaar een beginnend ruiter is en veel kan leren van zijn oudere meer ervaren paard. Ook zijn er combinaties waarbij de eigenaar een goede ervaren ruiter is waarvan een jong groen paard juist veel kan leren.

Sommige mensen hebben een paard om hem dingen te willen aanleren. Anderen willen graag als gelijkwaardige vriend met hun paard omgaan en weer anderen zetten paarden in als coaches om mensen nieuwe vaardigheden te leren of zich meer bewust te worden van zichzelf.

 

In het kiezen van een vorm van relatie en verstandhouding tussen jou en je paard speelt het wel of niet gebruikmaken van voer een hele belangrijke rol.

Een standaard praktijkvoorbeeld waarbij sommige eigenaren gebruikmaken van voer is om een paard te kunnen pakken uit de wei. Als een paard is geleerd dat degene bij het hek met het halster in de hand altijd een snoepje bij zich heeft, zullen de meeste paarden steeds gemotiveerd zijn om naar diegene toe te gaan om een lekker snoepje te ontvangen en op te eten.

Het komen en kunnen pakken van dit paard is in dit voorbeeld gebaseerd op een bepaalde vorm van relatie en verstandhouding. Uit vele, vele, vele praktijksituaties weten de instructeurs van Trailerladen.com dat als deze eigenaren hun lange gewoonte doorbreken en bijvoorbeeld drie dagen achter elkaar bij het paard komen zonder snoepje, het paard veel minder gemotiveerd is om te komen en in sommige gevallen zelfs geïrriteerd raakt omdat hij zijn snoepje niet krijgt of zelfs helemaal niet meer te vangen is.

Een standaard praktijkvoorbeeld waarbij eigenaren gebruikmaken van voer tijdens trailertraining is de strategie om het paard de trailer proberen in te lokken met voer. Hierbij wordt het paard naar voren gelokt door middel van voer en daar mee beloond als het paard een stapje dichter bij de trailer is gekomen. Hierbij zie je vaak dat paarden steeds tien stapjes naar voren lopen om zo tien keer voer te krijgen. Vervolgens lopen ze weer achteruit om opnieuw tien stapjes naar voren te lopen en weer tien keer gevoerd te worden. Ondertussen leert het paard niks en blijft de trainer zich opstellen als trouwe dienaar van het paard dat braaf het volgende snoepje geeft als het paard hierom vraagt.

Beide voorbeelden zijn strategieën die een prettige vorm van relatie en een juiste verstandhouding met je paard in de weg zitten.                                                                          

Maar let op! Vergeet niet het eerste artikel: Afhankelijk van wat je uiteindelijke doel is met je paard. Trailerladen.com veroordeelt deze strategieën dus niet en labelt ze niet met goed of fout.

Echter, om de doelen te kunnen bereiken welke de instructeurs van Trailerladen.com graag willen bereiken met paarden, kiezen zij er voor om een relatie met een paard aan te gaan waarbij ze een partner voor het paard zijn in de vorm van een 'opvoeder', een 'ontwikkelaar' zoals een ouder voor zijn kind of een docent voor zijn studenten. In deze relatievorm en verstandhouding wordt er bewust voor gekozen om gewenst gedrag wat het paard uit zichzelf laat zien niet te belonen met voer of het paard niet te motiveren tot bepaald gedrag met voer.

In een prettige vorm van relatie en een juiste verstandhouding tussen twee partijen hoeven beide elkaar niet te belonen met voer of elkaar om te kopen of uit te lokken tot bepaald gedrag met voer. Hierin zijn twee partijen gemotiveerd tot bepaald gedrag op basis van wederzijds begrip voor elkaar en inzicht in elkaar op basis van vertrouwen en respect.

 

Lees meer »

In dit derde en laatste artikel over dit onderwerp wordt ingegaan 'Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren'.

In de eerste twee artikelen over dit onderwerp schreef Trailerladen.com al niet te willen oordelen over goed of fout, maar van mening te zijn dat gebruikmaken van voerbeloningen tijdens de omgang en training met je paard een keuze is en afhangt van:

 • Wat je uiteindelijke doel is met een paard
 • Op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan
 • Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren.

 

In het eerste artikel uit deze reeks werd ingegaan op wat Trailerladen.com bedoelt met 'wat je uiteindelijke doel is met een paard'. In het tweede artikel werd verder ingegaan 'op basis van welke vorm van relatie je met een paard om wilt gaan'.

In dit derde en laatste artikel over dit onderwerp wordt ingegaan 'Op basis van welk principe je een paard iets wilt leren'.

 

De instructeurs van Trailerladen.com hebben ervaren dat als men praat over belonen (met of zonder voer) en leerprincipes, mensen al snel geneigd zijn om vanuit een erg theoretische achtergrond te praten over zaken als associërend of niet associërend leren, klassieke of operante conditionering en positieve of negatieve beloningen of correcties.

 

Om een goede balans te houden tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden en om te voorkomen dat mensen onbewust niet meer over hetzelfde praten, houdt Trailerladen.com zijn uitleg over leerprincipes bij het onderwerp belonen simpel en gericht op de praktijk.

 

Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat Trailerladen.com (ook in de eerste twee artikelen), als het gaat over belonen, vooral wil spreken van een vorm van motiveren. Een beloning motiveert en stimuleert zo bepaald gedrag.

In dit artikel gaat het dus enkel over een klein aspect binnen alle leerprincipes: Wel of geen voer gebruiken tijdens de motivatievorm belonen om gewenst gedrag te stimuleren?

 

Binnen de motivatievorm belonen zijn er verschillende manieren om mensen en dieren te belonen. Volgens Trailerladen.com is de grootste beloning hetgene wat de grootste behoefte bevredigd.

Als je effectief wilt belonen moet je dus aansluiten bij de behoefte van degene die je beloont.

 

Omdat gedomesticeerde dieren toch nog erg dicht bij hun oorspronkelijke natuur staan en erg instinctief denken en reageren, is de grootste behoefte overleven.

Om te kunnen overleven denkt een dier het eerste aan voedsel. Voedsel voor een roofdier is schaars en om aan voedsel te komen moet een roofdier op jacht. Als een roofdier niet op tijd jaagt of op tijd een prooi vangt, kan hij niet overleven.

Daarom is de primaire behoefte van een roofdier voedsel.

 

Voor een plantenetend prooidier is voedsel veel minder schaars dan voor een roofdier.

Om te kunnen overleven is voedsel nog steeds erg belangrijk voor een prooidier (en in het geval van een paard een vluchtdier), maar zorgen dat je niet gevangen en opgegeten wordt door een roofdier staat boven aan de behoeftelijst.

Daarom is de primaire behoefte van een prooidier veiligheid.

 

Bij mensen is de primaire behoefte al lang geen overleven meer.
Omdat mensen niet meer hoeven te jagen maar voedsel gewoon bij de supermarkt halen en omdat mensen bovenaan de voedselketen staan en geen natuurlijke vijanden meer hebben, heeft de primaire behoefte van overleven plaats gemaakt voor andere behoeften. Voor mensen zijn behoeften bijvoorbeeld aandacht, eigenwaarde, erbij horen, materiele zaken en financiële middelen.

 

Trailerladen.com maakt in de keuze voor de optimale beloningsvorm dus gebruik van het principe dat je aan moet sluiten bij de grootste behoefte van de ontvanger op dat moment.

 

Voedsel is dus wel vaak een grote behoefte van een paard en daardoor een motivator, maar veiligheid bieden is een belangrijkere behoefte van een paard en een sterkere motivator.

Uit ervaring weet Trailerladen.com ook dat als een paard erg gefocust is of erg sceptisch is (wat vaak voorkomt omdat het nou eenmaal een vluchtdier is) de behoefte van voedsel vaak verder op de achtergrond komt te liggen voor een paard. Een paard is dan niet bezig met de behoefte om te eten of hij is te gestrest of te bang om te eten.

 

Trailerladen.com is van mening dat als je paarden wilt motiveren door te belonen je het grootste leermoment en bewustwording van gewenst gedrag creëert door middel van belonen in de vorm van rust en veiligheid bieden.

 

Terugkomend op de drie factoren die een rol spelen bij de keuze om wel of geen gebruik te maken van voerbeloningen. Wij zijn van mening dat gebruikmaken van voerbeloningen tijdens omgang en training met paarden geen meerwaarde heeft bij het bereiken van de uiteindelijke doelen die wij voor ogen hebben met paarden. Het gebruik maken van voerbeloningen past niet in de relatievorm die wij willen hebben met paarden. Het gebruikmaken van voerbeloningen past niet bij de principes die wij gebruiken om paarden iets te leren tijdens de omgang en training.

Met behulp van deze drie artikelen heeft Trailerladen.com uitgebreid stilgestaan en duidelijk onderbouwd waarom er binnen de methode “Veilig & succesvol trailerladen” gekozen is om geen gebruik te maken van voerbeloningen.

 

Hopelijk is je kennis en visie door het lezen van deze artikelen verruimd en begrijp je dat de keuze afhangt van deze drie factoren. Je kunt dus niet oordelen over de keuze van een ander en je kunt de keuze niet labelen met goed of fout.

Maak voor jezelf een bewuste keuze of gebruikmaken van voerbeloningen past bij jouw eigen uiteindelijke doelen. Kies zelf welke vorm van relatie met je paard jij het prettigst vindt en of hier binnen ruimte is voor voerbeloningen. En kies zelf welke principes jij prettig vindt om je paard iets te leren tijdens omgang en training met je paard.

 

 

 

 

Lees meer »

De methode van Trailerladen.com maakt gebruik van drukvergrotingen. Aanwijzingen van de trainer of de ruiter aan het paard worden ook wel 'hulpen' genoemd. Deze hulpen kunnen gegeven worden in de vorm van drukvergrotingen.

 

'Uitleggen is communicatie vergroten' is een universele regel die opgaat bij alle vormen van communicatie tussen mensen en dieren. Bij communicatie van mens naar mens, van dier naar dier, maar ook van mens naar dier.

Een leraar in de klas legt een leerling een rekensom uit maar de som wordt niet begrepen door de leerling. Een goede leraar zal op zoek gaan naar een andere, duidelijkere manier om de som nog een keer uit te leggen. Een goede leraar zal zijn uitleg steeds meer uitbreiden net zo lang tot de leerling de som wel begrijpt. In dat geval heeft de leraar zijn communicatie steeds vergroot tot zijn uitleg is geslaagd.

De manier waarop de communicatie wordt vergroot is niet universeel en kan tussen mens en dier verschillen. Mensen vergroten hun communicatie met de stappen verbaal, lichaamsbeweging en fysiek. Ik kan eerst iemand vragen om op een bepaalde plek te gaan staan. Als ik niet begrepen wordt kan ik naar de persoon wenken en wijzen naar de plek. Als ik nog niet wordt begrepen kan ik de persoon bij de hand nemen en meenemen naar de plek.

 

Paarden vergroten hun communicatie met de stappen:

 • houding verandering
 • lichaamsbeweging
 • lichaamsbeweging in combinatie met aanraking

 

Als een veulen voor moeder loopt en moeder wil samen afbuigen naar rechts neemt moeder eerst de plek in links naast het veulen, maakt zich lichamelijk groter en strekt haar hals. Als het veulen niet afbuigt beweegt moeder haar hals en hoofd heen weer. Als het veulen nog niet afbuigt duwt moeder het veulen met haar neus tegen de hals. Als het veulen nog niet voldoende afbuigt duwt moeder of bijt moeder het veulen met haar tanden in de hals.
In beide voorbeelden is de uitleg geslaagd en is er gewenste resultaat doordat de communicatie is vergroot.
Omdat paarden van nature elkaar hulpen geven door middel van drukvergrotingen is dit tijdens de communicatie van mens tot paard ook de meest effectieve manier van hulpen geven aan een paard.

Bij de methode van Trailerladen.com wordt bij iedere hulp gebruik gemaakt van drukvergrotingen. Wanneer nodig wordt de druk bij het geven van een hulp steeds een stapje vergroot door middel van houding verandering, lichaamsbeweging en lichaamsbeweging in combinatie met aanraking. Net zo lang totdat de hulp begrepen wordt. In eerste instantie om communicatie te laten slagen en daarna om de effectieve hulp af te kunnen bouwen naar een zo klein mogelijke aanwijzing.              

Door op de juiste manier gebruik te maken van druk vergrotingen tijdens een hulp waarbij je altijd beleeft begint maar de duidelijke hulp niet schuwt, geef je een hulp zo klein als mogelijk en zo duidelijk als nodig. Op deze manier krijg je geslaagde communicatie zonder het paard bang te maken of te irriteren.

 druk-1.JPG

Lees meer »

Je zou kunnen spreken van trainen wanneer je een paard aan het leren bent iets te doen wat hij voorheen nog niet kon of nog niet deed.

Je zou kunnen spreken van trainen wanneer je een paard aan het leren bent iets te doen wat hij voorheen nog niet kon of nog niet deed. Als de trainer een aanwijzing geeft aan het paard waar een bepaalde reactie op moet komen maar het paard geeft niet de juiste reactie, zou je kunnen zeggen dat het paard deze aanwijzing nog moet leren en dus getraind moet worden. Als de trainer een aanwijzing geeft aan het paard en het paard geeft meer dan één keer de juiste reactie, zou je kunnen zeggen dat het paard deze aanwijzing al geleerd heeft en hiervoor dus niet meer getraind hoeft te worden. Op dat moment is de trainer het paard niet aan het trainen is, maar aan het communiceren is met het paard. (trainer vraagt, paard antwoordt).

Tijdens de omgang met je paard moet je er dus van bewust zijn op welke momenten je aan het communiceren bent en op welke momenten je aan het trainen bent.

Een goede trainer is bewust het ene moment meer aan het communiceren en minder aan het trainen terwijl hij op een ander moment juist bewust meer aan het trainen is en minder aan het communiceren.

 

Tijdens een trainingsmoment blijf je aanwijzingen geven en vragen om een bepaalde reactie en stop je pas met vragen als het paard:

 • stopt met de verkeerde reactie geven
 • een reactie geeft die lijkt op de juiste
 • de juiste reactie geeft

Hierin is juist timen van stoppen met vragen en de juiste manier van belonen essentieel. Zodra het paard stopt met de verkeerde reactie geven en gaat reageren op een manier die lijkt op de juiste reactie, heb je een basis waarop je verder kan trainen.

 

Om hier adequaat en met de juiste timing op te kunnen reageren moet je weten wat de verkeerde reactie is, wat een goede reactie is en wat een betere reactie is. Tijdens het trainen probeer je steeds meer resultaat te krijgen. Meer resultaat zit hem in het verschil in de reactie welke het paard laat zien ten opzichte van de vorige keer.

Om goed te kunnen trainen en om voor je paard een echt leermoment te kunnen creëren moet je goed kunnen bepalen of je beter of meer resultaat hebt gekregen op je aanwijzing. Alleen dan kun je een duidelijke, eerlijke beslissing maken en de juiste reactie op het juiste moment belonen. Hiervoor moet je de verschillen in reactie objectief kunnen meten.

Dingen die je makkelijk en objectief kan meten tijdens je training zijn:

 • afstand
 • tijd
 • aantal

 

 

Dan nu naar de praktijkvoorbeelden tijdens het trailertrainen.                                                

Als je een paard in een trailer wil laden, kan hij op 4 verschillende manieren reageren:

 1. Het paard kan voorwaarts gaan en zich laden        
 2. Het paard kan stil gaan staan      
 3. Het paard kan achteruit lopen
 4. Het paard kan naast de trailer lopen

Uiteraard zijn de laatste drie reacties degene die je niet wilt krijgen op jouw aanwijzing en is de eerste de juiste reactie. Terwijl je aanwijzingen gaat geven en traint totdat het paard stopt met het geven van de laatste drie reacties en de eerste reactie begint te geven moet je steeds op het juiste moment stoppen met vragen en belonen. De eerste keren beloon je pas als het paard stopt met de laatste drie en een reactie begint te geven welke lijkt op de eerste. Later beloon je pas op het moment dat het paard meer resultaat laat zien in de juiste reactie.

 

Je bent als trainer dus op zoek naar meer resultaat op het gebied van afstand, tijd en aantal.

Afstand
Als het paard in het begin van je training steeds reageert met achteruit te lopen, zou je bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat hij steeds 5 meter naar achteren loopt. Als je merkt dat het paard op een gegeven moment nog maar 2 meter naar achteren loopt, heb je verbetering in de reactie gemeten in afstand en merk je dat het paard langzaam begint te stoppen met het geven van deze verkeerde reactie.

Tijd
Als het paard in het begin van je training steeds reageert met voorwaarts te komen maar enkel met één been op de klep gaat staan en daarna snel achterwaarts van de klep af loopt, zou je bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat hij steeds twee seconden op de klep blijft staan. Als je merkt dat het paard op een gegeven moment al acht seconden op de klep blijft staan, heb je verbetering in de reactie gemeten in tijd en merk je dat het paard langzaam begint te stoppen met het geven van de verkeerde reactie.

Aantal
Als het paard in het begin van je training steeds reageert met voorwaarts te komen maar enkel op de klep gaat staan en daarna niet verder loopt of achterwaarts van de klep af loopt, zou je bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat hij steeds maar één been op de klep zet. Als je merkt dat het paard op een gegeven moment al twee of drie benen op de klep zet, heb je verbetering in de reactie gemeten in aantal en merk je dat het paard langzaam begint te stoppen met het geven van de verkeerde reactie.

 

Deze momenten kunnen zien en hier op de juiste manier op anticiperen zijn van cruciaal belang voor de trainer. Juiste timing, juiste beslissingen en juist handelen in de vorm van aanwijzingen geven, stoppen met vragen en belonen, creëren leermomenten voor het paard en maken je training tot een succes.

 

Daarom is trainen meten!

meten-1.jpg

 

Lees meer »

Het concept ‘de fout laten maken, daarna er op aanspreken’. Ongewenst gedrag van een paard kun je op verschillende manieren proberen af te leren. Mensen zijn geneigd om de symptomen van het gedrag te bestrijden of ongewenst gedrag preventief te corrigeren.

Ongewenst gedrag van een paard kun je op verschillende manieren proberen af te leren. Mensen zijn geneigd om de symptomen van het gedrag te bestrijden of ongewenst gedrag preventief te corrigeren.

Symptoombestrijding leidt echter nooit tot een gedragsverandering omdat de oorzaak niet wordt behandeld. Bij symptoombestrijding wordt het gevolg van de oorzaak (het zichtbare gedrag) alleen maar onderdrukt. Hierdoor is er nooit sprake van een leermoment of een bewuste gedragsverandering bij het paard. Een heel duidelijk voorbeeld van symptoombestrijding zijn alle middelen die worden gebruikt bij paarden die 'stalgebreken' vertonen.

bozevinger-1.jpgOok preventief corrigeren van ongewenst gedrag leidt niet tot een leermoment of een bewuste gedragsverandering bij het paard. Het leidt slechts tot lichamelijke controle over het gedrag. De betreffende correctie
zal steeds opnieuw gegeven moet worden. Stopt men met de correcties geven, dan is het ongewenste gedrag direct weer aanwezig. 

 

Als voorbeeld een paard wat niet wil laden en steeds naast de trailer loopt. Je kunt dit gedrag voorkomen door de trailer naast een muur te zetten of de zijkant met een hek af te sluiten. Zo kan het paard niet naast de trailer lopen en heb je dus op dat moment lichamelijke controle over het ernaast lopen. Geestelijk heb je echter geen controle en het paard heeft op deze manier niks geleerd. De eerstvolgende keer dat het niet mogelijk is om de zijkant af te sluiten en het paard de mogelijkheid ziet om naast de trailer te lopen, zal hij opnieuw dit ongewenste gedrag laten zien.

Trailerladen.com doet niet aan symptoombestrijding en corrigeert ongewenst gedrag niet preventief. De methode maakt gebruik van het trainingsconcept:

'De fout laten maken, daarna pas erop aanspreken'.

 

De trailer wordt juist zo neergezet dat het paard de mogelijkheid heeft om er naast te lopen. Op deze manier wordt één van de symptomen (naast de trailer lopen) van het ongewenste gedrag (niet in de trailer willen lopen) niet onderdrukt. Steeds als het paard opnieuw gevraagd wordt te laden en het paard naast de trailer loopt, wordt het paard gecorrigeerd nadat het paard deze fout heeft gemaakt. Het paard wordt teruggestuurd recht voor de trailer.
Als de correctie steeds op de juiste wijze wordt uitgevoerd, ervaart het paard al snel dat het ongewenste gedrag niks oplevert en enkel leidt tot correcties. Gewenst gedrag daarentegen levert direct beloning op.
Zo leert het paard dat het niet meer naast de trailer moet lopen maar in de trailer. Doordat er een leermoment heeft plaatsgevonden en het paard bewust zijn gedrag verandert word het zelfs zijn eigen idee om in de te trailer te lopen in plaats van ernaast.

 

 

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

De methode van Trailerladen.com maakt gebruik van de term 'veilige plek'. Tijdens de training creëer je een veilige plek welke achter de uitgangspositie ligt.

De uitgangspositie is de plek tot waar het paard uit zichzelf de trailer nadert. (Zie ook artikel: de uitgangspositie). Totdat punt voelt het paard zich nog veilig genoeg om de trailer te blijven naderen. Het is daarom belangrijk dat je de veilige plek creëert achter de uitgangspositie. 
          

De veilige plek is de plaats naar waar je steeds terug gaat met je paard nadat het meer resultaat heeft laten zien bij of in de trailer. Voor een angstig paard is dit de plek waar het tussen de spannende  training door even zonder spanning zich helemaal veilig kan voelen. Voor een paard wat zich verzet is dit de plek waar het tussen de lastige intensieve training door even tot rust kan komen.        

(Voor een angstig paard is het dus een veilige plek. Voor een paard wat zich verzet is het een pauze plek. Trailerladen.com gebruikt voor beide type paarden consequent de term veilige plek. Een paard is namelijk een vluchtdier. Daarom is veiligheid ook bij het type paard wat zich verzet een belangrijk issue. Daarnaast komt verzet vaak voort uit het zich niet voldoende veilig voelen).


Iedere keer nadat je paard meer resultaat heeft laten zien dan bij de vorige poging stop je met vragen bij de trailer. Neem je het paard mee naar de veilige plek en laat je het paard daar even rustig stilstaan. Als je dit consequent en met de juiste timing doet ziet het paard vroeg of laat het verband. Iedere keer als het paard beter zijn best doet (probeert angst te overwinnen of stopt met verzetten bij of in de trailer) krijgt het even pauze op de veilige plek. Als het paard oplet en dit door heeft gaat het gedurende de training steeds sneller en beter zijn best doen. Zo heb je na iedere volgende poging bij de trailer steeds sneller meer resultaat.


Daarnaast ben je (als je op de juiste manier gebruik maakt van het concept ' de veilige plek') indirect steeds aan het naderen en terug trekken. Naderen en terugtrekken is een heel waardevol trainingsconcept. Op het concept 'naderen en terugtrekken' wordt verder ingegaan in een volgend artikel.Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

De methode van Trailerladen.com gebruikt de term 'uitgangspositie'. De uitgangspositie is de plek tot waar het paard uit zichzelf de trailer nadert en enigszins kan ontspannen.

Als je er aan toe bent om de trailertrain-oefeningen te gaan doen en je wilt gaan beginnen met oefening 1: Laden, bepaal dan eerst de uitgangspositie.

 1. Vraag je paard voorwaarts richting de klep en ingang van de trailer.
 2. Loop in een rechte lijn voor het paard uit met een boog in de werklijn en kijk tot waar het paard uit zichzelf de trailer benadert.
 3. De plek waar het paard stil gaat staan en uit zichzelf niet dichter naar de trailer durft of wil is de uitgangspositie.

 

Er zijn twee redenen waarom het bepalen van de uitgangspositie belangrijk is:

1)
Als je traint wil je verbetering in resultaat zien. Pas als je meer resultaat hebt (verschil ziet) heb je goed getraind en heb je het paard iets bijgeleerd. Als je de uitgangspositie weet, kun je verschil meten en weet je wanneer je meer resultaat hebt.  Zo kun je aan het einde van je trainingssessie (of op ieder ander moment tijdens je sessie) opnieuw de uitgangspositie bepalen. Loop opnieuw in een rechte lijn met een boog in je werklijn voor het paard uit. Kijk of het paard uit zichzelf nu verder door loopt en dichter bij de trailer stil gaat staan dan aan het begin van je sessie. Zo weet je dat je niet verkeerd aan het trainen bent en je paard iets bijgeleerd heeft. Ook weet je zo al vast welk punt je als uitgangspositie kunt nemen bij de start van je volgende trainingssessie.


Voorbeeld:                                                                                                                               
Aan het begin van je eerste sessie is de uitgangspositie 5 meter achter de klep. Aan het einde van je eerste sessie heb je door de juiste training veel meer lichamelijke controle over het paard en heb je het paard al met 4 benen op de klep kunnen krijgen. De kans is groot dat het paard nu uit zichzelf niet meer op 5 meter afstand  stil gaat staan (omdat het niet meer verder durft of wil) maar al met 1 been op de klep durft of wil gaan staan. Het is mooi dat je het paard onder jouw controle al met 4 benen op de klep hebt gekregen. Het is nog veel meer waard dat het paard uit zichzelf zonder aandringen van de eigenaar al met 1 been op de klep durft en wil. Uiteindelijk is de volledige oefening 1. laden  pas geslaagd als het paard na een lichte aanwijzing uit zichzelf zonder aandringen van de eigenaar de trailer in loopt.


2)
De tweede reden waarom het belangrijk is om de uitgangspositie te bepalen, is omdat je m.b.v. de uitgangspositie 'de veilige plek' kunt bepalen. Op het concept 'veilige plek' wordt verder ingegaan in een volgend artikel.Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Een goede leider bezit eigenschappen welke essentieel zijn om leiding te kunnen geven. In de theorie van Trailerladen.com worden de vijf belangrijkste eigenschappen behandeld. De vijfde eigenschap welke je moet beheersen: Een goede volhouder zijn.

'De aanhouder wint'.
Vaak wordt gezegd dat vluchtdieren als enige 'wapen' hun benen hebben.
Met hun benen kunnen ze hard wegrennen. Zo voorkomen prooidieren dat ze gevangen en opgegeten worden door een roofdier.
Naast hun benen hebben vluchtdieren echter nog een veel sterker 'wapen':
de kracht om langer vol te houden, de ander te frustreren en de 'tegenstander' te laten opgeven.
Het schijnt dat van alle aanvallen door roofdieren op prooidieren maar een gering aantal succesvol is. Bij alle andere aanvallen is het roofdier niet succesvol omdat het ongeduldig is, gefrustreerd raakt en opgeeft.
Vluchtdieren (dus ook paarden) zijn hele goede volhouders.
Dit is een oerinstinct welke tijdens de omgang nog wel eens naar boven kan komen.

Mensen zijn van nature juist slechte volhouders.
Het is voor iedereen herkenbaar dat je wel eens gefrustreerd bent geraakt doordat een paard bepaald ongewenst gedrag eindeloos lang volhield.
Vaak zie je dat er in zo’n geval veel verschillende strategieën geprobeerd worden om dit gedrag er uit te krijgen. Ook word er vaak snel van tactiek gewisseld.
Werkt de ene tip niet meteen, dan word er snel het volgende goed bedoelde advies opgevolgd in de hoop dat dit snel verbetering zal brengen.
In zo’n situatie test het paard je volhoud kwaliteiten.  Neem dit als eigenaar niet persoonlijk op, het slechts is het oerinstinct wat het paard nou eenmaal niet kan uitschakelen.
Het paard merkt dat er met allerlei extreme strategieën op zijn gedrag wordt gereageerd en dat deze ook nog eens snel wisselen.
In zo’n geval geef je het paard de indruk dat je ten einde raad bent en dat hij nog maar even vol hoeft te houden tot je het opgeeft.

Tijdens een training van Trailerladen.com heeft de instructeur het regelmatig over 'het volhoud spelletje'.
Dit is het moment waarop het paard tijdens de training plots even langer dan daarvoor en extra vaak een bepaald gedrag gaat vertonen.
Op dat moment wordt de methode van Trailerladen.com gevolgd en wordt er niet opgegeven of snel gewisseld van strategie.
Er wordt door de trainer geduldig dezelfde reactie gegeven als daarvoor en dit wordt duidelijk consequent volgehouden.
Eén van de mooiste momenten in de training is het moment dat het paard met stomheid geslagen is en niet begrijpt waarom deze trainer niet opgeeft of snel van strategie verandert maar geduldig het 'volhoud spelletje' probeert te winnen.
Verbaasd besluit het paard te stoppen met ongewenst gedrag en geeft het op.

Als Trailerladen.com een demonstratie geeft, heeft de instructeur drie kwartier de tijd om een vreemd paard wat laadproblemen heeft te laden.
De eerste twintig minuten  is het vaak muisstil in het publiek.
Vervolgens komt altijd het moment waar op er geroezemoes begint te klinken vanuit de groep toeschouwers. Sommige mensen beginnen het vertrouwen te verliezen en er komt veel geluid uit het publiek.
Dit is het punt waarop het grootste deel van de eigenaren op zou geven of van strategie zou wisselen.
Voor de instructeur die de demo geeft is dit echter het punt waarop deze weet dat het gewenste gedrag van het paard bijna komt. Nog net even langer duidelijk consequent zijn en volhouden en vooral niet van strategie wisselen.
In de meeste gevallen begint het paard niet lang na dit moment zijn gedrag plots snel te veranderen en is de eerste keer netjes laden niet veel later een feit.
Dit mede doordat het paard heeft ervaren dat de trainer niet opgeeft maar een goede volhouder is.

 volhouden

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

inspiratiefilm

inspiratiefilm

29 jul. 2014 21:46

Als het trailerladen geen problemen meer veroorzaakt en je paard geheel ontspannen bij, in en met de trailer kan zijn..!

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

De vierde eigenschap van een leider 'emotioneel neutraal zijn' (niet beïnvloedbaar zijn)

Eén van de trainingconcepten waar Trailerladen.com gebruik van maakt is het concept: 'de eigenschappen van een leider'[ .

Een goede leider bezit eigenschappen welke essentieel zijn om leiding te kunnen geven. In de theorie van Trailerladen.com worden de vijf belangrijkste eigenschappen behandeld. De vierde eigenschap welke je moet beheersen:

'emotioneel neutraal zijn' (niet beïnvloedbaar zijn).

Paarden kunnen allerlei emoties in een mens razend snel naar boven halen.

Een paard kan je het ene moment laten lachen, en een volgend moment laten huilen. Paarden halen veel informatie uit emoties van een ander en reageren hier snel op. Overdreven emotionele reacties kunnen een paard erg beïnvloeden en weinig vertrouwen en houvast geven.

Emotioneel neutraal betekent dat je geen overdreven emotionele reacties geeft op gedrag van je paard.

Een paard probeert aan de hand van jouw emoties te checken 'wat voor een vlees hij in de kuip heeft'.

Het is de kunst om niet mee te gaan in emoties en overdreven gedrag van je paard en jezelf emotioneel neutraal op te stellen.

Weet dat je als een minder goede leider overkomt wanneer je bang of onzeker wordt van een paard wat zelf al angstig is, of wanneer je gefrustreerd of ongeduldig raakt van een paard wat eerder verzetterig is.

 

Laat je zo min mogelijk beïnvloeden door het paard en ga niet mee met de emoties van het paard. Het paard mag zich juist laten beïnvloeden door jou. Hij mag zijn overdreven gedrag doorbreken en aansluiten bij jouw emotioneel neutrale houding.
Een paard wat angstig is en ziet dat het met dit gedrag jou beïnvloed doordat jij met overdreven reacties en emoties reageert, wordt nog angstiger.
Een paard wat zich verzet en ziet dat het met dit gedrag jou beïnvloed, doordat jij met overdreven reacties en emoties reageert, gaat zich nog meer verzetten.

Het paard moet merken dat je niet beïnvloedbaar bent en emotioneel neutraal blijft bij wat voor een gedrag het paard ook vertoont. Op deze manier wordt het paard rustiger, gaat het beter opletten en gaat minder overdreven reageren.

 

Waardoor laat jij je beïnvloeden?

emotioneelneutraal.jpg

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Derde eigenschap van een goede leider om veilig & succesvol te kunnen trailerladen.

Derde eigenschap van een leider 'Kundig zijn'

Eén van de trainingsconcepten waar Trailerladen.com gebruik van maakt is het concept:´De eigenschappen van een leider´.

Een goede leider bezit eigenschappen welke essentieel zijn om leiding te kunnen geven. In de theorie van Trailerladen.com worden de vijf belangrijkste eigenschappen behandeld. De derde eigenschap welke je moet beheersen is:

slim-1.jpg 'Kundig zijn'.

'Wie niet sterk is moet slim zijn'.
Deze uitdrukking is direct van toepassing tijdens de omgang met paarden.
Een paard is sterker, zwaarder, sneller en vaak groter dan zijn eigenaar.
Als je een paard onder controle wilt krijgen en dingen voor je wilt laten doen op basis van kracht ('sterk zijn') kom je altijd te kort.

 
Bij het omgaan met paarden zijn er veel hulpmiddelen die in worden gezet om onze tekorten op het gebied van 'sterk zijn' te compenseren.
Zo zijn er hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om jouw kracht te vergroten.
Denk bijvoorbeeld aan allerlei soorten hulpteugels, werkende optomingen, of methodes waarbij geprobeerd wordt om een paard in een trailer te takelen met lijnen.
Daarnaast zijn er hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om het paard onder controle te krijgen door middel van intimidatie.
Denk bijvoorbeeld aan zwepen, sporen, pramen, scherpe of werkende bitten, of methodes waarbij een paard geblinddoekt wordt om hem in een trailer te laden.
Allemaal hulpmiddelen waarmee men probeert 'sterk te zijn' maar daardoor niet vanzelfsprekend slimmer.
Hulpmiddelen die bij een vluchtdier ook nog eens averechts werken omdat je het paard alleen maar bang en sceptisch maakt, en niks leert.

Trailerladen.com kiest de weg van het 'slim zijn'.
Als je het paard onder controle kan krijgen en dingen voor je kan laten doen zonder dat je hierbij kracht of intimidatie gebruikt, wordt het paard niet angstig maar raakt het op een positieve manier onder de indruk van jouw kunde.

Het antwoord op een angstig paard is niet geruststellen, maar 'te vertrouwen zijn'.
Het antwoord op een paard wat zich verzet is niet kracht en intimidatie gebruiken, maar 'kundig zijn'.

Met kracht en intimidatie kun je er voor zorgen dat een paard op één bepaald moment één keer geen ongewenst gedrag kan vertonen.
Met kunde leer je een paard om ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag. 

Als voorbeeld een paard wat steeds naast de trailer loopt.
Je kunt dit gedrag voorkomen door de trailer naast een muur te zetten of de zijkant met een hek af te sluiten. Zo kan het paard op dat moment niet naast de trailer lopen en heb je lichamelijk controle. Geestelijk heb je echter geen controle en heeft het paard niks geleerd. De eerst volgende keer dat het paard de mogelijkheid ziet om naast de trailer te lopen, zal hij opnieuw dit ongewenste gedrag laten zien.

De methode van Trailerladen.com maakt in zo’n geval o.a. gebruik van de trainingsregel: 'laat het paard de fout maken, en spreek het paard er daarna op aan'.
De trailer wordt juist zo neergezet dat het paard de mogelijkheid heeft om er naast te lopen. Op deze manier wordt ongewenst gedrag niet onderdrukt.
Tijdens de training ervaart het paard al snel dat het ongewenst gedrag niks oplevert en enkel leidt tot correcties. Gewenst gedrag daarentegen levert direct beloning op.
Zo leert het paard dat het niet meer naast de trailer moet lopen maar in de trailer. Het wordt zo zelfs zijn eigen idee om in de te trailer te lopen in plaats van er naast.

 

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Patricia verteld: 'Ik heb 4 sessies trailerladen gevolgd om mijn eigen trauma kwijt te raken dat ik heb opgelopen na een trailerongeluk.'

Omdat ik een nieuw paard heb wat ik nog niet genoeg ken, heb ik het op deze manier aangepakt.
Tijdens de 1e sessie is alles grondig uitgelegd. En vanaf de 2e sessie ben ik zelf gaan laden.
De 4e sessie zijn we ook daadwerkelijk op pad geweest.
1 week na de laatste sessie ben ik zelf weggeweest.
Precies gedaan zoals geleerd en het ging prima. Bij thuiskomst ook geen probleem.
Mijn angst is overwonnen. Het is dus niet alleen handig voor “probleempaarden” maar ook voor “probleemmensen”.
Ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb en kan dit iedereen aanraden, vooral ook als je er zelf niet zeker van bent.
Immers als je zelf twijfels hebt zal het paard dit voelen en gaat het niet lukken.

Patricia
Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Tweede eigenschap van een goede leider om veilig & succesvol te kunnen trailerladen.

Eén van de trainingconcepten waar Trailerladen.com gebruik van maakt is het concept:

'De eigenschappen van een leider'.

Een goede leider bezit eigenschappen welke essentieel zijn om leiding te kunnen geven.
In de theorie van Trailerladen.com worden de vijf belangrijkste eigenschappen behandeld.
De tweede eigenschap welke je moet beheersen:

'Te vertrouwen zijn'.

'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard'.
Deze uitdrukking betekent dat je vertrouwen moeilijk kunt krijgen, en heel snel kan verliezen.
Gewonnen vertrouwen moet je dus koesteren.

Laat er bij deze eigenschap geen misverstand zijn over wat er met vertrouwen bedoeld wordt.
Hier wordt bedoeld dat jij als eigenaar of als trainer voldoende te vertrouwen moet zijn.
Jij bent degene die aan het vertrouwen moet werken.

Het vertrouwen van een paard win je niet door alleen maar lief en rustig te zijn.
Vertrouwen krijg je ook niet door te proberen een angstig paard met gesproken taal of geluiden (verbaal) gerust te stellen.
Dit houdt de angst juist in stand of maakt het zelfs nog erger.

'Te vertrouwen zijn' betekent voor een paard: voorspelbaar en eerlijk zijn.
De emoties frustratie, ongeduld en woede brengen onvoorspelbaar gedrag in een mens naar boven.
Als je tijdens een training gefrustreerd en ongeduldig bent maak je eerder te impulsieve, niet doordachte en niet reëele beslissingen en handelingen.
Ook het als maar wisselen van methode maakt iemand onvoorspelbaar voor een paard.

Wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van de trainingsregel 'naderen en
terug trekken' en het paard net iets meer zijn best doet dan bij de vorige
poging,  geef  hem even ontspanning door je terug te trekken van de
trailer.
Trek je dan ook op het juiste moment echt even direct terug van de trailer, ook al heeft het paard maar net één klein stapje op de klep van de trailer gezet.
Denk op dat moment  niet 'nee, dit is te weinig, ik wil per se twee passen op de klep zien'. Zo mis je een kans om positief gedrag te stimuleren (en te bevestigen) en ben je niet eerlijk naar het paard, je methode en je zelf.

ook de juiste dosering en timing bij het geven van druk en ontspanning maken iemand voorspelbaar en eerlijk.

Uiteraard zal het je niet verbazen dat de 5 eigenschappen van een leider nauw verbonden zijn met elkaar en in elkaar overlopen.
Als je de eerste eigenschap: 'duidelijk consequent zijn' goed beheerst, ben je ook voorspelbaar.
Met de vierde eigenschap: 'emotioneel neutraal zijn' (en je niet laten beïnvloeden) werk je ook direct aan het vertrouwen van het paard.

vertrouwen.jpg

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Op zaterdag 17 mei organiseert trailerladen.com een clinic “Veilig & succesvol trailerladen”

Tijdens deze clinic wordt de theorie van de methode uitgelegd. Vervolgens worden met behulp van simulaties de grondbeginselen geoefend die nodig zijn voor het succesvol leren van de methode.   Hierna wordt met een willekeurig paard – met een trailerlaadprobleem – gedemonstreerd hoe de methode in de praktijk werkt. Samen met de deelnemers wordt het probleem geanalyseerd en zal met behulp van de Trailerladen.com methode verbetering in het laden te zien zijn.   Daarna geven videobeelden een idee over de mogelijkheden om de trailer in de dagelijkse training te gebruiken.   Elke deelnemer ontvangt een map met de theorie en de uitgebreide instructie DVD Trailertraining.   De clinic is een gedegen introductie en de ideale voorbereiding op de 2-daagse cursus waar je met je eigen paard aan de slag gaat.

 

Clinic Inhoud:

- Theorie

- Simulaties

- Uitgebreide demonstratie van de methode

- Theoriemap met de instructie DVD Trailertraining

 

Datum: Zaterdag 17 Mei

Locatie: Escharen (NB)

Tijd: 14:00 uur

Kosten: €75

Inschrijven: Inschrijven voor de clinic kan via email: info@trailerladen.com.Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Eerste eigenschap van een goede leider om veilig & succesvol te kunnen trailerladen.

Eén van de trainingconcepten waar Trailerladen.com gebruik van maakt is het concept:

'De eigenschappen van een goede leider'.

Een goede leider bezit eigenschappen welke essentieel zijn om leiding te kunnen geven. In de theorie van Trailerladen.com worden de vijf belangrijkste eigenschappen behandeld. De eerste eigenschap welke je moet beheersen:

'Duidelijk consequent zijn'.

Consequent zijn is handelen of reageren volgens een vast plan; blijven bij je eerdere toezegging of genomen beslissing.

Tijdens trailertraining moet je erg bewust en doordacht omgaan met toezeggingen die je doet aan het paard. Gedrag  wat je nu afkeurt moet je niet op een later moment onbewust of bewust toestaan. Gedrag wat je nu toestaat moet je niet op een later moment onbewust of bewust afkeuren.

Consequent zijn alleen is echter niet voldoende. Wat als je steeds op de zelfde manier reageert, het zelfde afkeurt en het zelfde goedkeurt, maar je reacties en beslissingen zijn niet de juiste. Op dat moment ben je wel consequent maar niet duidelijk.

Daarom is consequent zijn alleen niet voldoende maar is een goede leider duidelijk consequent. Je reacties en beslissingen moeten gebaseerd zijn op een doordacht effectief plan. Doordat de methode van Trailerladen.com stapsgewijs is, leer je hoe je voortaan duidelijk consequent kunt zijn. Als je de methode van Trailerladen.com beheerst heb je een vast plan van waaruit je voortaan duidelijk consequent kunt beslissen, handelen en reageren.

 

consequent-zijn.jpg

Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Bit was vandaag op Equiday in Ermelo, een evenement waar paardvriendelijkheid en natural horsemanship op één staan. De hele dag door waren er shows en demonstratie in de drie hallen van het KNHS centrum verdeeld. Erik Janssen van Trailerladen.com gaf een demonstratie over trailerlaadproblemen.

Waar begin je als je je paard gaat laden? “Zorg dat je lichamelijke controle hebt over je paard en dat hij geestelijk in de juiste gemoedstoestand is”, vertelt Erik na afloop van zijn clinic. “Bouw het daarna langzaam op, doe maar één ding tegelijk.”

Fouten vermijden moet je volgens Erik juist nooit doen. “Laat je paard de fout maken. Zet geen hekken neer, want die zijn er op het wedstrijdterrein ook niet. Als je paard fouten maakt, kun jij hem dingen weer afleren.”

Verder moet je sterk in je schoenen staan. “Wees niet beïnvloedbaar. Als ik met een paard bezig ben, blijf ik rustig en laat ik me niet beïnvloeden door zijn gedrag.”

Weet van te voren wat je gaat doen en houd je daaraan vast. Erik neemt de tijd voor een paard. “Geef je paard de tijd om over zijn angst heen te komen. Sommige paarden gaan in één sessie al de trailer op, maar anderen hebben er wat langer voor nodig. Vaak worden eigenaren dan ongeduldig.”

trailerladen 3

Als je hebt besloten dat je hulp wilt, stop dan ook met proberen. “Vaak proberen eigenaren voor ze ons vragen toch nog een of twee keer hun paard te laden. Het probleem wordt dan alleen nog maar erger.”

Daarnaast is veiligheid van groot belang. “Gebruik het juiste materiaal, een goed halster en geen trailer waar dingen uitsteken.”

Als laatste: geef niet op. “Houd vol, maar alleen als je het goede doet. Als je al drie uur bezig bent, gaat er iets toch niet helemaal goed. Wissel niet van strategie. Ik ben gemiddeld met een sessie zo’n anderhalf uur bezig, maar dat is met uitleg erbij. Vaak duurt de daadwerkelijke training zo’n drie kwartier.”Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Een uniek evenement waar paardvriendelijkheid en natural horsemanship op één staan.

Wil jij ook graag zien hoe je anders met je paard kunt omgaan?
Weet jij al hoe je op een bewuste en vriendelijke manier je paard kunt trainen? Zoek je inspiratie? Of juist een oplossing voor een probleem met je paard? Wil je in een gezellige sfeer genieten van mooie shows, goede uitleg en nieuwe producten ontdekken?

Trailerladen.com geeft op deze dag een lezing en een demonstratie over de methode “Veilig & succesvol trailerladen” en is de hele dag aanwezig om iedereen te woord te staan in de informatie stand.

Meer informatie over Equiday kijk op www.equiday.nlGeplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Weet jij wat uniek is aan de methode “veilig & succesvol trailerladen” ?

Als je een paard in een trailer laadt maak je bewust, of onbewust gebruik van een  bepaalde techniek of strategie. Om je strategie te laten slagen is er echter veel meer nodig dan enkel een techniek toepassen op het moment dat je het paard in de trailer probeert te laden.

Bij de methode van trailerladen.com is de techniek de allerlaatste stap. Om de strategie te laten slagen moet je eerst controle hebben over je paard, en moet je paard in de juiste gemoedstoestand zijn.

Controle kun je krijgen door op de juiste manier met je paard te communiceren, zodat het paard je begrijpt.Om op de juiste manier te kunnen communiceren moet je je bewust zijn van de filosofie achter de techniek die je gebruikt.

Om veilig en succesvol te kunnen trailerladen moet je beschikken over:

 • Theoretische kennis van trainingsconcepten
 • Praktische basisvaardigheden voor controle
 • Een duidelijke effectieve strategie voor het trailertrainen

Het unieke aan de methode van Trailerladen.com is dat deze 3 onderdelen allemaal aan bod komen.Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »

Ja hoor, het is zo ver! Trailerladen.com heeft een blog. Vanaf vandaag worden hier regelmatig artikelen, tips, video’s en verslagen gepost over onze methode: “Veilig en succesvol trailerladen”

Trailerladen.com biedt unieke en stapsgewijze training aan paardeneigenaren die
problemen hebben of willen voorkomen bij het trailerladen, om zo veilig en
succesvol te kunnen trailerladen en vervoeren.

Trailerlaadproblemen ontstaan vaak uit een gebrek aan controle, een niet voldoende  band met je paard, of een negatieve associatie met de trailer door een eerder opgelopen trauma.   Daarom draait het bij Trailerladen.com om de omgangsvorm met je paard. Wanneer deze bewuster en duidelijker is, is de weg naar succesvol trailerladen geen probleem meer.

Het succes van de Trailerladen.com-methode is bewezen door honderden paarden die sinds hun training telkens weer ontspannen op reis gaan in de trailer.

Wil je ook dat…?

… je paard je zo vertrouwt dat hij de trailer inloopt, omdat je dat vraagt?

… als je de klep opendoet, hij alvast een kijkje neemt, omdat de trailer ook een veilige plek is?

… je je paard altijd kan laden, ook wanneer je bijna te laat bent voor de wedstrijd?Geplaatst door Trailerladen.com

Lees meer »